Vilka är vi?

Maxkompetens affärsidé är att kompetensförsörja sina kunder i huvudsak genom bemanning, rekrytering, search, in/ outsourcing, ekonomikonsulting samt genom att vara vårdgivare inom elevhälsa. Vi gör detta genom tre fristående affärsområden som genom synergier stödjer varandra. Bolaget är auktoriserat via Kompetensföretagen för både Bemanning och Rekrytering.

Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har Maxkompetens framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 200 jobb och har dagligen cirka 350 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 20 000 elever.

Maxkompetens är ett affärsdrivet, försäljningsintensivt bolag som drivs av en tydlig tillväxt- och förvärvsstrategi med tron på stark intern kultur och atmosfär samt en övertygelse att affärer görs bäst lokalt. Vår digitala satsning syftar till att digitalisera rekryteringsprocessen, med fokus på den arbetande individen, alla är vår kandidat!

 

Våra tjänster

Bemanning och rekrytering

BEMANNINGSPOOLER

INSOURCING/OUTSOURCING

PERSONLIGHETSTESTER

OMSTÄLLNING

SECOND OPINION

Bolag i koncernen

WAP
Skolpool Sverige
Multiekonomerna

matchningar via rekrytering det senaste året

konsulter arbetar just nu på uppdrag hos våra kunder