Referenscase: VA Components

VA Components
VA Components, tillverkare/leverantör av plåtbearbetade detaljer inom framför allt Automotive.

Behovsområde:
Rekrytering, hyrrekrytering

Köparens ”smärta” (utmaning/problem)
Företaget har under ett antal år genomgått en stor organisatorisk förändring som haft stor påverkan på tjänstemannaorganisationen. Tjänster har försvunnits, ersatts och nya har skapats.

Anledning/orsaker till problem
Bolagets historia kommer från en tillvaro som en del i en oerhört stor internationell koncern. Numera som en aktör i en betydligt mindre koncern som ställer krav på större ”självständighet”.

Möjligheter/fördelar med en lösning
Att få in rätt kompetens och rätt personer i en förändrad organisation som kommer fortsätta att förändras och moderniseras för att vara anpassad till dagens och morgondagens förväntningar och krav.

Maxkompetens erbjöd/genomförde
Rekryteringar och hyrrekryteringar av produktionschef, inköps-logistikchef och marknads/försäljningschef på ledningsnivå. Hyr-rekrytering av inköpare, försäljningsassistent och ekonomiassistent. Gedigna rekryteringsprocesser där båda parter bistått med sin kompetens, kvalitet och engagemang har varit framgångsfaktorer.

Erhållna resultat
Med hjälp av Maxkompetens har VA Components vänt sitt resultat till ett plusresultat!