Referenscase: Softwerk

Softwerk

Behovsområde:
Admin

Köparens ”smärta” (utmaning/problem)
VD har svårt att jobba tillräckligt med nya affärsmöjligheter. Företaget växer snabbt.

Anledning/orsaker till problem
För mycket admin som drar på kontoret och måste göras.

Möjligheter/fördelar med en lösning
Frigöra tid för VD för att skapa fler/nya affärer. Skapa kontinuitet för de anställda

Maxkompetens erbjöd/genomförde
Rekryterade en kontors/platschef vars jobb blir admin/uppföljning/personal Växjö.

Erhållna resultat
Fortsatt kontrollerad expansion. Ökad mångfald på affärer och högre marginal. Ökad lönsamhet genom tydligare interna processer.