Referenscase: Phoenix Mecano

Phoenix Mecano

Behovsområde:

Inköp, marknadsföring och sälj

Köparens ”smärta” (utmaning/problem)
Ersätta och att en ny tjänst behövdes i organisationen.

Anledning/orsaker till problem
Kunden behövde ersätta en av sina tekniska säljare och en tjänst gjordes om från ekonomi med inköp och marknads ansvar till en mer renodlad tjänst som inköpare med marknads ansvar.

Möjligheter/fördelar med en lösning
Snabb och effektiv lösning för att hitta rätt kompetens och för att få en proffsig rekrytering. Viktiga anledningar var att nå ut på en bredare marknad med hjälp av att annonsera via Maxkompetens. Även att få hjälp och tillgång till Maxkompetens testverktyg som avslutningsvis gjordes på slutkandidater.

Maxkompetens erbjöd/genomförde
Vi annonserade och letade i våra nätverk för att få fram ett bra urval av kandidater. Vi hade redan en kandidat via vårt nätverk för inköpstjänsten som senare bland flera kandidater blev rekryterad. Rekryteringen för teknisk säljare betydligt svårare och det krävdes omannonseringar och flertalet intervjuer innan vi hittade fram till rätt kandidat.

Erhållna resultat
Vår rekrytering gjorde att Phoenix kunde göra en omorganisation och därmed renodla sina roller internt. I och med att den nya tekniska säljaren kom in kunde kunden utveckla ett nytt affärsområde och ta marknadsandelar.