Referenscase: Griffel

Griffel
Bredband, fiber och internetleverantör.

Köparens ”smärta” (utmaning/problem)
Hitta rätt kompetens och i rätt tid.

Anledning/orsaker till problem
För att täcka upp bortfall och utöka verksamheten.

Möjligheter/fördelar med en lösning
Snabb och effektiv lösning för att hitta rätt kompetens och för att få en proffsig rekrytering.

Maxkompetens erbjöd/genomförde
Vi annonserad och letade i våra nätverk för att få fram ett bra urval av kandidater. Vi fick på kort tid fram relevanta kandidat som senare erbjöds jobb. Inte långt efter den första rekryteringen behövde Griffel ytterligare personal och kontaktade oss för att hjälpa dem med en rekrytering till. 2 av 2 tjänster blev tillsatta. Efter rekryteringarna var klara kände Magnus att vi gjorde ett bra jobb för att vi hade en tät kontakt under rekryteringsprocessen, hittat bra och relevant kompetens och framför allt för att vi hitta kandidater med en personlighet och bakgrund som passade in väldigt bra i hand team.

Erhållna resultat
Griffel kunde med hjälp av Maxkompetens utöka sina supportärenden – både i tid och i antal. I och med att Maxkompetens agerade snabbt kunde Griffel bibehålla nivån på antal supportärenden.