Referenscase: Bong

Bong
Bong Sverige AB, kuvert- och förpackningstillverkning

Behovsområde:
Rekrytering, inhyrning

Köparens ”smärta” (utmaning/problem)
Behov av att få in rätt personer på chefstjänster samt att inom lager/logistik hantera tydliga arbetstoppar.

Möjligheter/fördelar med en lösning
Att skapa struktur och arbetsro i en organisation med stor arbetsbelastning.

Maxkompetens erbjöd/genomförde
Rekryteringsprocesser av Logistikchef och Produktionschef där vi la ner tid och engagemang på att förstå oss på verksamheten och behoven hos kunden. Med hög kompetens, djupt engagemang och personligt bemötande lyckades vi väldigt väl. Samma faktorer har gjort att vi även lyckats väl när man hyrt in lagerpersonal/truckförare.

Erhållna resultat
Kunden beskriver ”resultatet av rekryteringarna har haft stor påverkan på företagets lönsamhet och personalens välmående”.