Styrelse och ledning

Bolagets styrelse och ledande befattningshavare

Thomas Wiberg (styrelseordförande)
Född: 1964.
Befattning: Styrelseordförande sedan 2012.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB. Styrelseledamot i SkolPool Sverige AB, Glasmästerigruppen i Norden AB samt Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB. Styrelsesuppleant i Advokatbyrån Öster & Co AB, Advokatfirman Göran Smedberg AB, Advokatfirman Masada AB samt Svenow Konsult AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Jur. kand. från Stockholms universitet.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Thomas Wiberg är advokat hos Cross Advokater, vilka, från tid till annan, utför juridiska tjänster åt Maxkompetens för vilka ersättning enligt löpande fakturering utgår, och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Maxkompetens.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Innehav om 100 000 aktier.

Andreas Björklund (styrelseledamot)
Född: 1971.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Övrig erfarenhet: jur. kand-examen samt en magisterexamen i företagsekonomi Stockholms universitet. Mer än 18 års erfarenhet inom arbete med corporate finance. Tidigare arbete, Head of Corporate Finance på Remium Nordic AB. Svenska Handelsbanken. Nordiska Fondkommission samt E. Öhman J:or Fondkommission.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Ej tillämpligt.

Mikael Norberg (styrelseledamot)
Född: 1971.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2009.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Maxkompetens Konsult AB, Maxkompetens Produktion i Sverige AB, SkolPool Sverige AB, Acentum Personal AB, Acentum AB, Time Development AB, Operative Venture II AB, CM Training Management AB samt Gungställningen AB. Styrelsesuppleant i HR4YOU Sweden AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Movelo AB samt Triple A Lifestyle AB.
Övrig erfarenhet: Marknadsekonom IIU från Pace University.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Mikael Norberg är ensam ägare av och styrelseledamot i Bolagets majoritetsägare Gungställningen AB, i förhållande till vilket Maxkompetens har en fordran (för ytterligare information se nedan under avsnittet ”Legala frågor och övrig information”), och kan därför inte anses oberoende i förhållande till Maxkompetens.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Mikael Norberg är ensam ägare av och styrelseledamot i Bolagets majoritetsägare Gungställningen AB, och kan därför inte anses oberoende i förhållande till större aktieägare.
Innehav i Maxkompetens: Indirekt innehav om 8 000 000 aktier via Gungställningen AB.

Ronny Siggelin (styrelsesuppleant och verkställande direktör)
Född: 1970.
Befattning: Styrelsesuppleant och verkställande direktör sedan 2011. Koncernchef sedan 2015.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i SkolPool Sverige AB, Acentum Personal AB samt Acentum AB. Styrelsesuppleant i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB. VD SkolPool.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Stridsskola, Syd- Pansartruppernas stridsskola. Försäljningschef vid Vendator institutet. Diplomerad HR-chef vid Företagsekonomiska institutet. Tidigare verkställande direktör i Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB.
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Innehav om 400 000 aktier.

Emmy Ivarsson (ekonomichef)
Född: 1985.
Befattning: Ekonomichef sedan 2015.
Andra uppdrag: Ej tillämpligt.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Anställd i Parameter Revision AB sedan 2 november 2011. Civilekonomexamen (240 hp) från Stockholms Universitet. Kurser på FAR-akademin under åren 2010-2014 inom revision, koncernredovisning, skatt, ekonomistyrning och företagsvärdering. Lingvistik (30 hp).
Innehav i Maxkompetens: Ej tillämpligt.


Carolina Simonsson (verkställande direktör i Maxkompetens Konsult AB och Maxkompetens Produktion i Sverige AB)
Född: 1973.
Befattning: Verkställande direktör för Maxkompetens Konsult AB samt Maxkompetens Produktion i Sverige AB sedan 2016.
Andra uppdrag: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Fil. Kand PA-programmet Göteborgs Universitet, Regionchef Lernia Bemanning AB, HR-Chef Lernia Bemanning AB,
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Ej tillämpligt.


Sara Rubin
Född: 1980
Befattning: Operativ Chef SkolPool Sverige AB
Andra uppdrag: Styrelseledamot SkolPool Sverige AB
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Fil.kand Idrottsvetenskap Malmö högskola, diplomerad c-tränare dressyr, Msv C-domare dressyr. Mentor Realgymnasiet Stockholm
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Ej tillämpligt.

Kennet Laustrand
Född: 1968
Befattning: Operativ Chef SkolPool Sverige AB
Andra uppdrag: Styrelseledamot SkolPool Sverige AB
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ej tillämpligt.
Övrig erfarenhet: Marknadsekonom, Försäljning och marknadschef SCN AB, Försäljning & marknadschef G-ESS yrkeskläder, COO Bringwell AB
Oberoende i förhållande till Maxkompetens och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Maxkompetens: Ej tillämpligt.


Revisorer
Nuvarande revisor är den auktoriserade revisorn Ole Deurell, född 1954 (Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63, 112 34 Stockholm). Ole Deurell är medlem i FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare).