Pressmeddelanden

Nyhetsmeddelande

2017-04-27 15:00
Maxkompetens har slutfört due diligence för förvärvet av Multiekonomerna J&M AB
Pressmeddelande 2017-04-27

2017-04-19 09:00
Maxkompetens förvärvar bolag inom Ekonomi, Redovisning och Lön
Pressmeddelande 2017-04-19

2017-04-11 15:30
Handlingsplan för att öka aktiens fria float i Maxkompetens Sverige AB
Pressmeddelande 2017-04-11

2017-03-28 11:35
Maxkompetens har tecknat avtal med Aktiespararna
Pressmeddelande 2017-03-28

2016-12-30 17:15
Maxkompetens avyttrar återstående aktier i Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB
Pressmeddelande 2017-12-30

2016-10-13 10:30
Kompetensförsörjningsbolaget Maxkompetens har rekryterat Andreas Björklund till styrelsen.
Pressmeddelande 2016-10-13

2016-10-12 12:41
Maxkompetens Sverige AB (publ) höll onsdagen den 12 oktober 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades
Pressmeddelande 2016-10-12

2016-05-31 16:49
Maxkompetens tecknar avtal avseende SFI
Pressmeddelande 2016-05-31

2016-05-30 16:54
Maxkompetens förvärvar ett kompetensförsörjningsbolag inom Ekonomi
Pressmeddelande 2016-05-30

2016-05-17 10:41
Maxkompetens förvärvar bemanningsföretag i Stockholm
Pressmeddelande 2016-05-17

2016-04-25 16:55
Förnyat förtroende för Maxkompetens Sveriges ABs Affärsområde Elevhälsa
Pressmeddelande 2016-04-25

 

Regulatoriska

2017-03-30 09:00
Delårsrapport, Q3 nov-jan 2016/2017
Pressmeddelande 2017-03-30

2016-12-15 08:35
Delårsrapport Q2 aug-okt 2016
Pressmeddelande 2016-12-15

2016-09-28 09:00
Kvartalsrapport, Q1. maj–juli 2016/2017
Pressmeddelande 2016-09-28

2016-09-20 10:00
Maxkompetens Sverige ABs årsredovisning för 2015/2016 publicerad
Pressmeddelande 2016-09-20

2016-09-06 09:00
Kallelse till årsstämma i Maxkompetens Sverige AB
Pressmeddelande 2016-09-06

2016-09-01 15:30
Maxkompetens tillträdesdag för Help At Work AB
Pressmeddelande 2016-09-01

2016-07-01 13:46
Maxkompetens tillträdesdag för Hampf Ekonomi & Redovisning AB
Pressmeddelande 2016-07-01

2016-06-22 08:30
Bokslutskommuniké 2015/2016
Pressmeddelande 2016-06-22

2016-03-31 14:38
Kvartalsrapport, Q3. nov–jan 2015/2016
Pressmeddelande 2016-03-31