Insynsregister

Från och med den 3:e juli 2016 träder Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Det innebär att Finansinspektionen från och med den dagen tillhandahåller informationen om transaktioner genomförda av Maxkompetens Sverige AB insynsregistrerade personer samt deras närstående. Insynshandel i Maxkompetens Sverige AB går från och med den 3:e juli 2016 att följa på Finansinspektionens insynsregister.

Styrelse och koncernledning
Thomas Wiberg, Styrelseordförande
Andreas Björklund, Styrelseledamot
Mikael Norberg, Styrelseledamot
Ronny Siggelin, VD Maxkompetens Sverige AB och styrelsesuppleant
Emmy Ivarsson, CFO Maxkompetens Sverige AB

Ledning, Maxkompetens Bemanning och Rekrytering
Carolina Simonsson, VD Maxkompetens Konsult AB och Maxkompetens Produktion AB

Ledning Skolpool
Sara Rubin, Verksamhetschef SkolPool AB
Kennet Laustrand, Verksamhetschef SkolPool AB

Ledning Multiekonomerna
Marie Brodin, Verksamhetschef Hampf Ekonomi och Redovisning AB

Revisor
Ole Deurell, Revisor