Bolagskalender

Bolagskalender Maxkompetens Sverige AB (publ)

Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

2017-03-30 Kvartalsrapport Q3 2016/2017

2017-06-28 Bokslutskommuniké 2016/2017

2017-09-28 Delårsrapport Q1 2017/2018

2017-10-10 Årsstämma 2016/2017

2017-12-14 Delårsrapport Q2 2017/2018

2018-03-22 Delårsrapport Q3 2017/2018