Investerare

Information till aktieägare.
Med namnändringen från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB har IR-informationen flyttats till moxietech.se

Hör av dig om du saknar något.

Ronny Siggelin
Koncernchef Maxkompetens Sverige AB
Direkt: +46(0)8-120 75 307
Mobil: +46 (0)734-36 81 01
Kontor: +46 (0)8-410 139 00
E-mail: ronny.siggelin@maxkompetens.se